Startmöte för år 2

Nu har vi haft första spånmötet här på kontoret inför Hopp om livet år två. 
Med oss hade vi Aida från Malmö och Calle från Västerås som bland annat
kommer att jobba med sociala medier och marknadsföring.

Det var högt till tak, en rad idéer kläcktes som livligt diskuterades fram och tillbaka, 
skratten flödade och tänkbart innehåll skärskådades. 

Efter dagens slut kände vi att det nog kommer att bli riktigt bra det vi kokar ihop.
Häng med oss på resan!

Lars RodvaldrComment