Posts in skola
Betyg

Skolan måste alltid upprätta ett åtgärdsprogram för hur du som elev ska klara kunskapskraven och vilket stöd som behövs för att lyckas. Om du går i sjukhusskola är det alltid hemskolan som sätter betyg men det är viktigt att de två för en tät dialog. Alla har rätt att klara skolan! Om du är sjuk och frånvarande under en längre tid har du rätt till särskild undervisning. Det ordnas på sjukhuset eller i hemmet.

Read More
skolaLars Rodvaldr
Vanlig skola

Det är bra om du i den mån det går fortsätter att gå i din vanliga skola. Det är viktigt att behålla kompisar och att de har förståelse för situationen. Ofta kan en konsultsjuksköterska komma till klassen och berätta om vad som hänt, det kan vara skönt att slippa göra det själv. Man vet att barn som drabbas av cancer och som fortsätter att gå i skolan mår bättre. 

Read More
skolaLars Rodvaldr
Sjukhusskola

Alla barn som befinner sig på sjukhus har rätt till undervisning i Sverige. Det finns något som kallas sjukhuskola som alla barn från grundskola till gymnasium har rätt till. Det finns också möjlighet att via sjukhusskolan hålla kontakt med sin vanliga klass och lärare. Sjukhusskolor finns på de flesta stora sjukhus i Sverige. 

Read More
skolaLars Rodvaldr