Posts in myndigheter och bidrag
Rätt till färdtjänst

Beroende på var du bor ser det olika ut vilka praktiska stöd som finns. Färdtjänst kan vara ett stöd som du kan ha rätt till. Det finns färdtjänst både inom och utanför det egna länet. Många gånger har du rätt till mer praktisk hjälp och fler hjälpmedel än du tror. Fråga din läkare eller sjuksköterska om råd. En kurator kan också vara bra att prata med, de känner ofta till olika hjälpinsatser. 

Read More
Tandvårdsbidrag

Om du har en sjukdom som påverkar tänderna kan du behöva förebyggande tandvård och kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. För att tandläkaren ska veta om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på din sjukdom. Prata med din tandläkare som hjälper dig. 

Read More
Landsting

Som sjuk kan du ha rätt till ekonomiskt stöd för att till exempel köpa peruk och lösögonfransar. Olika landsting betalar ut olika mycket. Kontakta ditt landsting och fråga hur du ska gå tillväga. Det är din läkare som kommer att skriva en remiss. 

Read More
Försäkringsbolag

Det kan vara bra att gemensamt se över familjens försäkringar. Olika försäkringsbolag täcker olika mycket och olika saker. Kontakta ditt bolag för att se vad som gäller för dig och dina anhöriga.

Om du vill söka ersättning för exempelvis ärrbildning som uppstått i samband med behandling är det också ditt försäkringsbolag som du ska kontakta. Men det bygger på att personen hade en barnförsäkring vid insjuknandet.

Read More