Pernilla Pergert

 

Forskar om vårdetik, Karolinska Institutet

Jag heter Pernilla Pergert och har jobbat många år som sjuksköterska på Barncancerenheten i Stockholm. Sedan 2014 arbetar jag heltid med forskning och är forskargruppsledare på Karolinska Institutet. Vår forskning handlar om vård mellan kulturer/språk samt etik i vården. 

Målet med forskningen är att skapa en fördjupad förståelse för sociala processer och erfarenheter och vi samlar in data framförallt genom observationer, intervjuer och frågeformulär. Just nu håller vi på med en nationell studie då vårdpersonal på samtliga barnonkologiska centra besvarar frågor om moralisk stress, det etiska klimatet samt om kommunikation över språkbarriärer. Förhoppningen är att vi ska kunna genomföra studien i samtliga nordiska länder och att kunskapen ska användas till att förbättra arbetssituationen och vården.

Jag brinner för att förbättra vårdsituationen för barn och ungdomar samt deras familjer genom att vårdpersonal får kunskap och stöd att genomföra den goda vård de önskar.

Alla forskare i vår panel

 
Lars Rodvaldrpernilla