Louise von Essen

Psykolog och professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi

Jag heter Louise Von Essen och är legitimerad psykolog, doktor i psykologi, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi och gästprofessor vid Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet. Jag är också programdirektör för U-CARE-programmet. 

Inom U-CARE studerar vi hur personer som drabbats av kroppsliga sjukdomar och deras närstående påverkas psykosocialt och vilken hjälp de behöver för att handskas med olika besvär. Dessutom utvecklar vi självhjälpsprogram för dessa besvär. Vi arbetar också med att utveckla och kontinuerligt förbättra en internet-plattform via vilken det är möjligt att erbjuda och studera effekten av psykosocialt stöd och psykologisk behandling.

Petra DahlbergComment