Lena Wettergren

 

Docent, Karolinska Institutet 

lena_wettergren_400.jpg

Jag är docent och leder en forskargrupp tillsammans med Claudia Lampic vid Karolinska Institutet. Vi studerar sexualitet och oro över fertiliteten hos unga personer som har haft barncancer. Vårt största pågående projekt är: Fex-Can – Fertility and sexuality after cancer. Inom ramen för det projektet har vi byggt upp ett webbaserat program för att komma till rätta med sexuella problem och oro över att inte kunna få barn. Behandlingsprogrammet har byggts upp tillsammans med personer som själva har haft cancer och vi hoppas på så sätt att det ska bli ännu mer relevant. Programmet har ännu bara prövats på tjugo personer som har haft cancer men ska i nästa steg testas i en stor klinisk studie, en så kallad randomiserad kontrollerad studie. 

Jag har ett roligt och omväxlande arbete och jobbar mycket. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och med mina vänner. Och så älskar jag att cykla till jobbet.

Alla forskare i vår panel

 
Lars Rodvaldrlena