Gustaf Ljungman

Docent och överläkare Barnonkologi, Akademiska Barnsjukhuset

Jag heter Gustaf Ljungman och är docent och överläkare vid Sektionen för Barnonkologi, Akademiska Barnsjukhuset samt Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet.

Jag har bland annat kartlagt olika smärtproblem inom barnonkologin och genomfört ett flertal randomiserade studier för att se hur smärta, rädsla och obehag vid ingrepp kan minskas.

Jag har även projekt (med doktorander) när det gäller solida tumörer, fr a med fokus på epidemiologi samt deltar i arbete kring psykosociala problem hos tonåringar och föräldrar till barn med cancer. Det jag för närvarande arbetar mest med är sätt att försöka reducera förekomsten av, och minska besvären vid, mucosit som är ett tillstånd med smärtsamma sår i munnen till följd av cytostatika- och strålbehandling.

I dag saknas evidens för hur mucositproblem bäst behandlas hos barn. Jag hoppas att vi kan bidra till ett förbättrat kunskapsläge där vi kan minska lidandet genom evidensbaserad behandling.