Cecilia Follin

 

Sjuksköterska inom endokrinologi på Skånes Universitetssjukhus i Lund och forskare vid Lunds Universitet

Mitt namn är Cecilia Follin och mitt forskningsområde är sena komplikationer efter avslutad behandling för cancer i barndomen. Barn som överlevt cancer riskerar att drabbas av komplikationer senare i livet till följd av behandling och sjukdom. 

Med sena komplikationer menas de kroniska förändringar som kvarstår efter att den intensiva behandlingen är avslutad. Det kan till exempel vara hormonrubbningar, inlärningssvårigheter och fertilitetsproblem. I min forskning fokuserar jag på hormonella problem, problem med minnet relaterat till skador på hjärnan samt risk för hjärt-kärlsjukdom hos unga vuxna som överlevt barndomsleukemi.

Att ha daglig kontakt med vuxna barncanceröverlevare är en viktig drivkraft för mig. Med min forskning vill jag synliggöra hur livet kan se ut för barncanceröverlevare flera år efter avslutad behandling. Målet med min forskning är att erbjuda ett uppföljningsprogram som ger överlevarna chans till ett drägligt liv utifrån de konsekvenser som sjukdom och behandling medfört och som ska öka deras livskvalitet.

Alla forskare i vår panel