Anna Andersson

Docent och leukemiforskare vid Lunds Universitet

Jag heter Anna Andersson och är docent och leukemiforskare vid Lunds Universitet. Jag forskar på vad som händer i leukemicellerna när de omvandlas från att vara normala till att bli en leukemicell. Jag undersöker även vad som sker i leukemicellerna när cancern kommer tillbaka och man får ett återfall i sin sjukdom. Idag vet vi att det är förändringar i gener som styr viktiga processer i cellen som leder till leukemiutveckling och jag vill förstå varför det händer och hur denna information kan användas för att förbättra våra möjligheter att bota leukemi.

Jag brinner för att forska och min önskan är att min forskning i framtiden leder till att fler barn botas. Min forskning inriktar sig på en ovanlig, men svår leukemiform som drabbar spädbarn, och jag vill förstå varför den är så svår att bota. Min förhoppning är att min forskning ska bidra till att nya mediciner kan utvecklas så att vi kan bota fler barn med spädbarnsleukemi och att dessa mediciner inte ger så mycket biverkningar som dagens mediciner. Framförallt hoppas jag att vi i framtiden kommer att bota alla barn med leukemi.

På min fritid umgås jag med min familj och planerar nästa resa då hela familjen älskar nya äventyr.

Petra DahlbergComment