Andreas Lennartsson

Forskare inom bioteknik vid Karolinska Institutet

Jag heter Andreas Lennartsson och är forskare inom bioteknik vid Karolinska Institutet.

Mitt huvudområde är om epigenetiska mekanismer och dess bidrag vid akut myeloisk leukemi (AML) och depression. I projektet AML fokusera jag på epigenetisk reglering av neutrofila mognad, inklusive DNA-metylering, Histon-ändringar och kromati-ombyggnationer. Jag försöker också att identifiera nya prognostiska markörer och potentiella epigenetiska läkemedelsmål i AML.

Depression utlöses ofta av förändringar i miljön, såsom vid skilsmässa, ekonomiska bekymmer etc. Epigenetisk reglering påverkas av yttre omständigheter såsom mat och stress. I mitt projekt försöker jag hitta länken mellan onormal epigenetisk reglering och utveckling av depression.